Woningtoewijzing

Toewijzing van sociale huurwoningen

Op zoek naar een huurwoning? Voor sociale huurwoningen stelt de Europese Commissie strengere inkomenscriteria!

Sinds 1 januari 2011 is de toewijzing van sociale huurwoningen veranderd en dat heeft mogelijk gevolgen voor u. De Europese Commissie heeft de regels voor het verkrijgen van een sociale huurwoning (huurprijs onder de liberalisatiegrens) aangepast. Sinds 1 januari 2011 dient rekening gehouden te worden met een inkomen van woningzoekenden (gezamenlijk belastbaar inkomen van u en uw eventuele partner en/of huisgenoten). De corporaties controleren daarom de inkomensgegevens wanneer een sociale huurwoning wordt toegewezen.

Een inkomen boven € 34.678 (per 1 januari 2014)

Als uw inkomen hoger is dan € 34.678, dan wordt het voor u moeilijk om nog een sociale huurwoning met een netto huurprijs tot € 699,48 (liberalisatiegrens per 1 januari 2014) te vinden. Voor urgenten bestaan er bepaalde uitzonderingen, deze worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht.

De Europese regels bieden ruimte om een klein deel (10%) van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een inkomen boven de €34.678. WoonCompas beoordeelt deze specifieke gevallen. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de directie van WoonCompas verhuring van een sociale huurwoning aan woningzoekenden met een hoger inkomen toestaat.

De Europese regels gelden alleen voor de huurwoningen met een kale huur tot € 699,48, dus u kunt natuurlijk wel reageren op woningen die duurder zijn dan € 699,48, of op koopwoningen. Deze woningen kunt u vinden op http://www.woonnet-rijnmond.nl/ en op de websites van de corporaties.

Achtergrond

Waarom de regels veranderen heeft te maken met de Europese regelgeving. De Europese Commissie wil dat de corporaties de woningen die zij met steun van de regering (denk aan rentekortingen en lage grondprijzen) bouwen, toewijzen aan mensen onder de inkomensgrens. De corporaties moeten hieraan meewerken, anders krijgen ze een boete van de Europese Commissie.

Meer weten?

Twijfelt u of u nu wel of niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning? Onder meest gestelde vragen zetten we de belangrijkste veranderingen nog even op een rij. En natuurlijk kunt u ook even bij onze balie langslopen voor meer informatie.

Berekening inkomen

Het is dus erg belangrijk dat van u de juiste inkomensgegevens bij Woonnet Rijnmond bekend zijn. Aan de hand van het IB60-formulier van de Belastingdienst gaat Woonnet Rijnmond het inkomen van u en uw eventuele partner en/of medebewoners registreren. Log in op http://www.woonnet-rijnmond.nl/ en gebruik de rekenmodule om uw inkomen te berekenen. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee voor het berekenen van uw huishoudinkomen.

Vraag nu alvast een IB-60 formulier bij de Belastingdienst (tel.: 0800-0543, keuzemenu 3,1,4) aan. Zorg ervoor dat u uw BSN (burgerservicenummer) bij de hand heeft. De aanvraag duurt gemiddeld een week.  

Urgenten

RUS-urgenten (Rotterdams Urgentie Systeem) en herhuisvestingskandidaten boven de inkomensgrens kunnen wel reageren op sociale huurwoningen, mits de woning voldoet aan het zoekprofiel dat is afgegeven bij de urgentie (woningtype, aantal kamers en huurprijs).

FAQ Staatssteun

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is een sociale huurwoning?

Een sociale huurwoning is een woning die een woningcorporatie verhuurt voor een netto huurprijs tot € 699,48.

Wat is netto huur?

De netto huurprijs (ook wel kale huur genoemd) is het bedrag dat u maandelijks betaalt voor het gebruik van de ruimte. De netto huur plus de servicekosten is de brutohuur, het bedrag dat u maandelijks aan de verhuurder bent verschuldigd.

Hoeveel mag ik dan verdienen om een woning te kunnen huren?

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag uw (huishoud) jaarinkomen maximaal € 34.678 euro zijn. Heeft u een hoger inkomen, dan komt u nauwelijks nog in aanmerking voor een sociale huurwoning. Wel kunt u op zoek gaan naar een huurwoning met een huurprijs boven € 699,48 of naar een koopwoning. Deze woningen kunt u vinden op http://www.woonnet-rijnmond.nl/ en op de internetsites van de corporaties.

Bereken via de rekenmodule op http://www.woonnet-rijnmond.nl/ of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

Wie heeft de inkomensgrens voor sociale huurwoningen vastgesteld?

De grens is vastgesteld door de Europese Commissie. Jaarlijks per 1 januari wordt de grens aangepast.

Waarom moet ik aantonen wat mijn inkomen is?

De Europese Commissie heeft bepaald dat inkomen een van de zaken is waarop getoetst wordt of u voor sociale woonruimte in aanmerking komt. Sociale huurwoningen zijn ervoor bedoeld mensen met lagere inkomens een kans te geven op de woningmarkt. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht uw inkomen te controleren. Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, moet u hieraan meewerken. De door u verstrekte inkomensgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wat telt allemaal mee voor mijn inkomen?

Het belastbaar inkomen van u en uw eventuele partner en/of huisgenoten telt mee. Uw vermogen en de inkomens van minder- en meerderjarige kinderen tellen niet mee.

Wat is een IB-60 formulier?

Het IB-60 formulier is een inkomensverklaring van de belastingdienst. Op het formulier is het verzamelinkomen vermeld. U kunt het formulier telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543, keuzemenu 3,1,4). Zorg ervoor dat u uw Burger Service Nummer bij de hand heeft. De aanvraag duurt gemiddeld een week.

Wat is een Burger Service Nummer?

Het Burger Service Nummer (BSN) is een persoonsnummer van iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het nummer bestaat uit (8 of) 9 cijfers. Dit nummer staat op uw paspoort, uw Nederlandse identiteitskaart en uw rijbewijs.

Ik verdien meer dan de inkomensgrens voor sociale huurwoningen, heeft het dan nog wel zin om me in te schrijven of ingeschreven te blijven bij Woonnet Rijnmond?

Het wordt moeilijker om een sociale huurwoning te vinden. U kunt blijven reageren op woningen die duurder zijn of op koopwoningen. Corporaties bieden deze woningen ook aan. Deze woningen kunt u vinden op http://www.woonnet-rijnmond.nl/ en/of op de websites van de corporaties aangesloten bij Woonnet Rijnmond.

Ook kan uw inkomen misschien gaan stijgen of dalen. Als uw inkomen daalt onder de inkomensgrens heeft u weer meer kans op een sociale huurwoning. En ingeschreven blijven betekent wél inschrijfduur opbouwen.

Ik ben urgent en ik verdien meer dan de inkomensgrens voor sociale huurwoningen, kom ik nu ook niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Urgenten en herhuisvestingskandidaten met een inkomen boven de inkomensgrens voor sociale huurwoningen kunnen wel reageren op sociale huurwoningen, mits de woning voldoet aan het zoekprofiel dat is afgegeven bij de urgentie (woningtype, aantal kamers en huurprijs).

Ik woon nu in een goedkope woning en mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huurwoningen, moet ik er nu uit?

Nee. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe verhuringen en niet voor zittende huurders. Lopende huurcontracten blijven geldig.

Geldt de inkomensgrens ook voor interne verhuizing?

Ja, bij een interne verhuizing gaat u een nieuwe huurovereenkomst aan. Een interne verhuizing is daarom niet anders dan een reguliere verhuizing.