Woninginspecties

Voorinspectie

U bent als huurder verantwoordelijk voor het leeg, schoon en in goede staat achterlaten van de woning. De kosten voor eventuele herstelwerkzaamheden zijn dan ook voor uw rekening.

De huismeester voert zo spoedig mogelijk na ontvangst van de huuropzegging een voorinspectie uit. Hij maakt daarvoor met u een afspraak. Als u zelf niet aanwezig kunt zijn, kunt u een zaakgelastigde een machtiging meegeven om u te vertegenwoordigen. De voorinspectie heeft een adviserend karakter. Dit heeft te maken met het feit dat bij de voorinspectie het huis meestal nog is ingericht en niet alles goed bekeken kan worden. Bij deze controle worden de volgende zaken voor u duidelijk:

  • Welke gebreken (schades) er aan de woning zijn, of welke zaken er ontbreken en moeten worden hersteld.
  • Welke veranderingen aan de woning niet acceptabel zijn en daarom in de oorspronkelijke staat moeten worden teruggebracht. Dit kunnen ook veranderingen zijn die al door een vorige bewoner zijn aangebracht en door u destijds zijn overgenomen.
  • Welke veranderingen door WoonCompas worden overgenomen en daarom kunnen blijven zitten.
  • Welke veranderingen of inventaris u ter overname kunt aanbieden aan de volgende huurder, mits deze bekend is voor het einde van de huurperiode. Let wel: de nieuwe huurder kan niet verplicht worden zaken over te nemen. Overigens is dit een zaak tussen u en de nieuwe huurder. WoonCompas moet alleen weten welke zaken worden overgenomen.

 

De huismeester maakt van zijn bevindingen een ‘voorinspectierapport’ op, dat u of uw zaakgelastigde ondertekent. U ontvangt hiervan een kopie. U dient de woning naar genoegen van de verhuurder op te leveren en de aangegeven zaken vóór de opleveringsdatum te veranderen of te herstellen.

Eindinspectie

De woning en de bijbehorende berging moeten leeg, bezemschoon en in goede staat worden achtergelaten. Als u grof vuil heeft, kunt u een afspraak met de Roteb maken om dit op te laten halen. Houdt u er rekening mee dat dit twee weken van tevoren moet worden afgesproken.

De definitieve controle doet de huismeester in de lege woning in aanwezigheid van u als huurder of zaakgelastigde. Dit gebeurt volgens afspraak, maar uiterlijk op de laatste dag van de maand. Bij de eindinspectie worden alle sleutels aan de huismeester overhandigd. Ook wordt het definitieve inspectierapport opgesteld en de eventuele overname afgehandeld. De gegevens op het definitieve rapport zijn bindend voor zowel de huurder als de verhuurder.

U krijgt hierna zeven dagen de tijd om eventueel nieuw geconstateerde zaken te herstellen of te veranderen. U kunt de sleutels direct daarna inleveren. Indien nodig kan WoonCompas de werkzaamheden voor uw rekening uitvoeren. Het te laat herstellen van schade of inleveren van de sleutels van de woning zorgt ervoor dat WoonCompas de woning later beschikbaar krijgt voor nieuwe verhuur. Deze huurschade wordt u in rekening gebracht.