Trefwoorden S-T

    Voor rekening van:
S Sanitair  
  onderhouden van de closetpot en reservoir H
  onderhoud, reparatie of vervanging van closetrolhouder, toiletbril, vlotter en vlotterkraan H
  onderhoud, reparatie of vervangen van handdouches, doucheslangen, douchepennen of glijstangen en kraanuitlopen, gootsteen- en wastafelstoppen (zie ook Kranen) H
  planchet vervangen H
  zeepbakje vervangen H
  vervangen van gebroken wastafel, fonteinbakje e.d. H
  repareren sifons van wastafel, fonteinbakje H
  vervangen van sanitair als gevolg van slijtage bij normaal gebruik, zoals wastafels,stortbakken, toiletpotten, e.d.

W

  Schakelaars (zie Elektrische installatie)  
  Scharnieren (zie Hang- en sluitwerk)  
  Schilderwerk  
  buitenschilderwerk (volgens rooster planmatig onderhoud)

W

  binnenschilderwerk in de woning, inclusief witten of sausen van plafonds en wanden H
  binnenschilderwerk algemene ruimten (volgens rooster planmatig onderhoud)

W

  Schoonmaken (zie ook Ruiten)  
  schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, trapportalen, gangen en galerijen

S

  Schoorstenen  
  repareren van schoorstenen

W

  schoonhouden van individuele en gemeenschappelijke schoorsteenkanalen

W

  Sleutels en sloten (zie ook Hang- en sluitwerk)  
  vervangen van zoekgeraakte of afgebroken sleutels (gecertificeerde sleutels bestellen via WoonCompas) H
  openbreken sloten bij verlies of diefstal van sleutels, inclusief herstel werkzaamheden H
  Sloten (zie Sleutels en sloten)  
  Spiegels  
  vervangen van verweerde/door ouderdom aangetaste spiegels

W

  Stopcontacten (zie Elektrische installaties)  
  Stoppen (zie elektrische installatie)  
  Stucwerk  
  repareren van grote plekken los stucwerk aan wanden en plafonds na verwijdering oud behang

W

  repareren van kleine gaatjes of krimpscheurtjes in het stucwerk van wanden en plafonds in algemene ruimten

S

  repareren van kleine gaatjes of krimpscheurtjes in het stucwerk van wanden en plafonds in de woning H
  het sauzen van plafonds en het verwijderen van loslatende sauslagen (‘bladderen’) H
T Tegelwerk  
  vervangen van wand- vloer- of vensterbanktegels in gemeenschappelijke ruimten

W

  losse of kapotte tegels binnen de woning, tenzij schade door bewoner is veroorzaakt

W

 

Telefoon-, televisie- en internetaansluitingen

(zie ook Centrale antenne-installatie)

 
  onderhoud en vervanging van telefoon-, televisie- en internetaansluitingen H
  onderhoud, reparatie en verhelpen storingen individuele aansluiting via externe aanbieder abonnement (bijv. UPC, KPN) H
  onderhoud, reparatie en verhelpen storingen collectieve aansluiting via centrale antenne-installatie (CAI) WoonCompas, voor wat betreft het gemeenschappelijke deel van de installatie tot CAI aansluiting in de woning

W

  Tochtstrip  
  vervangen/onderhouden van tochtstrips, die een technische eenheid vormen met buitendeuren en ramen

W

  vervangen van alle andere tochtstrips in de algemene ruimten

S

  vervangen van alle andere tochtstrips in de woning H
  Tuinen  
  onderhoud van erfafscheiding die als onroerende voorziening door WoonCompas zijn aangebracht, zoals muur of schutten

W

  levering van zand bij ernstige verzakking bestrating

W

  onderhouden gemeenschappelijke, bij het woongebouw behorende tuinen en paden

S

  onderhouden van bij de woning behorende tuin en erf, waaronder bestrating, beplanting, heggen en tuinafscheiding en opbrengen van teelaarde H
  Toilet (zie sanitair)  

 

[A - C]   [D - G]   [H - L]   [M - R]   [S - T]   [U - Z]   [terug naar Onderhouds-ABC]