Startvisie

Mensen helpen aan passende huisvesting

WoonCompas zet haar middelen in om goede woon- en leefruimte te creëren en te behouden. Primair doen we dat voor senioren en kwetsbare doelgroepen. De juiste omgeving voor onze doelgroepen is een voorwaarde voor een passende woning. Wij beogen met onze gebouwen naast architectonische kwaliteit ook functioneel iets toe te voegen aan de omgeving. Een goed complex is ingebed in haar omgeving, fysiek en sociaal. Wij werken veel samen met maatschappelijke partners om dit te realiseren. Dat is naast noodzakelijk, vooral leerzaam en inspirerend. Ons team is toegewijd, we hopen dat bewoners en partners dat ervaren.

 

Uitgebreid WoonCompas

In de menubalk staan onze vertrekpunten gestructureerd per paragraaf. Het geeft een goed beeld van onze historie zoals die is en zoals we die willen realiseren. Mocht u juist interesse hebben in onze organisatiestructuur en de wijze waarop wij de randvoorwaarden voor "good governance" of gewoon "goed bestuur" hebben vastgelegd, dan is de paragraaf "Verantwoording" relevant. Statuten, procedures en jaarverslagen zijn onder deze kop gebundeld.