Schade

Schade in of aan uw woning is erg vervelend. In eerste instantie door de schrik van het ongeluk, de lekkage of het vandalisme dat de schade veroorzaakt heeft. Daarnaast kost het vaak veel tijd voordat de schade afgewikkeld is.

Bent u goed verzekerd?

Soms bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor het herstel van de schade. Bijvoorbeeld bij schade aan uw inboedel, zoals vloerbedekking, meubels of de inrichting. Maar ook bij schade aan behang-, verf- of witwerk. U bent tevens verantwoordelijk voor zelf aangebrachte voorzieningen. Het is daarom belangrijk dat u een goede inboedelverzekering heeft.

Glasschade hoeft u niet te verzekeren (let op, situatie kan afwijken bij woningen in beheer), hiervoor heeft WoonCompas een glasfonds.

Schade kan ook door uzelf veroorzaakt worden, oftewel dat u aansprakelijk bent voor de schade aan de woning. Het is daarom belangrijk dat u ook over een goede aansprakelijkheidsverzekering beschikt.

WoonCompas is verzekerd

Soms is WoonCompas als verhuurder verantwoordelijk voor het herstel van de schade. Bijvoorbeeld bij schade aan het gebouw of de woning (opstal). Of bij schade aan spullen die horen bij het gehuurde.

Is er schade aan de woning (opstal) door inbraak, diefstal, brandstichting, vandalisme of een aanrijding? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie: uiterlijk binnen 1 week nadat de schade is ontdekt. Meldt de schade en stuur het proces-verbaal mee, dan nemen wij de schade in behandeling. Zonder proces-verbaal kan WoonCompas de schade op u verhalen.

Tot slot is het mogelijk dat uw inboedelverzekeraar een schade aan uw spullen afwijst. U kunt dan proberen de schade vergoed te krijgen door WoonCompas, als u meent dat de schade aan WoonCompas te wijten is. Stel ons dan schriftelijk (per email of post) aansprakelijk, geef hierbij zoveel mogelijk informatie over de schade, uw motivatie voor de aansprakelijkheidsstelling en eventueel foto's als bewijslast.