Praktische zaken bij huuropzegging

Afrekening servicekosten

De jaarlijkse afrekening van de servicekosten vindt plaats in het tweede kwartaal van het daarop volgende jaar. Als u verhuisd bent of u bent zaakgelastigde, kunt u dus een afrekening (positief of negatief) verwachten. Het is daarom belangrijk dat wij uw (nieuwe) correspondentieadres ontvangen. Op uw schriftelijke huuropzegging kunt u deze gegevens vermelden.

Voordat u vertrekt

Voordat u vertrekt, moet u niet vergeten om:

  • Uw fiets uit de berging of het fietsenrek te halen.
  • Afhankelijk van hoe dit in uw complex is geregeld, dient u met de nutsbedrijven contact op te nemen over het aflopen van de huur. Veelal hoeven de nutsbedrijven de aansluiting niet te komen afsluiten en kunt u volstaan met het invullen van een opzeggingsformulier (met meterstanden). Houdt u er rekening mee dat de centrale verwarming in een vorstperiode niet uitgezet wordt. Dit om te voorkomen dat de leidingen bevriezen. U blijft namelijk tot het einde van de huurovereenkomst aansprakelijk voor schade aan de woning.
  • Met het telefoonbedrijf te regelen dat de telefoon wordt afgesloten.
  • Op het postkantoor een verhuisbericht achter te laten, waarmee uw post drie maanden naar het nieuwe adres wordt doorgestuurd.
  • Uw inboedelverzekering te laten overschrijven.
  • Binnen vijf dagen na de verhuizing de afdeling burgerzaken/publiekszaken van de gemeente te informeren; dit is des te meer van belang wanneer u voor de nieuwe woning recht denkt te hebben op huurtoeslag.