Overzicht procedure huuropzegging

1 Schriftelijke huuropzegging

De opzegtermijn is minimaal een kalendermaand. Beëindiging van de huur is mogelijk per de laatste dag van de maand. Beëindiging van de huur is ook mogelijk via een zaakgelastigde.

2 Voorinspectie van de woning

De huismeester maakt een afspraak en stelt een voorinspectierapport op. Dit rapport wordt ondertekend door de huurder. De zaakgelastigde kan deze afspraak van de huurder overnemen.

3 Herstelwerkzaamheden door huurder

Naar aanleiding van het voorinspectierapport voert de huurder (of zaakgelastigde) eventuele herstelwerkzaamheden uit.

4 Definitieve controle van de woning

De woning moet leeg, bezemschoon en in goede staat worden achtergelaten. De huismeester maakt een afspraak en stelt een definitief inspectierapport op. Dit rapport wordt ondertekend door de huurder. Een zaakgelastigde kan deze afspraak van de huurder overnemen als de huurder een machtiging afgeeft. De sleutels worden aan de huismeester overhandigd.

5 Overname

Als de huurder (of zaakgelastigde) inventaris of veranderingen aan een nieuwe huurder wil aanbieden, vullen zij samen het overnameformulier in.

6 Herstelwerkzaamheden door huurder

De huurder (of zaakgelastigde) heeft nog 7 dagen de tijd om eventuele herstelwerkzaamheden te verrichten die in het definitieve inspectierapport zijn benoemd. Voor deze verlengde huurperiode van 7 dagen wordt huurderving in rekening gebracht.

7 Afrekening servicekosten

In het tweede kwartaal van het jaar volgend op de huuropzegging worden de servicekosten afgerekend.