Over ons

WoonCompas huisvest senioren en kwetsbare mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dit doen we in de regio Rotterdam samen met diverse partners met hun eigen specialisme binnen wonen, zorg en welzijn.

WoonCompas stimuleert de ontmoeting en organiseert ondersteuning. Het doel is een goede woonomgeving te creëren vanuit een faciliterende rol. De daadwerkelijke invulling komt voor een groot deel vanuit de eigen kracht van bewoners.

Voor de écht kwetsbaren verzorgt WoonCompas huisvesting via zorg- of maatschappelijke instellingen. De huisvesting is hier gekoppeld aan zorg en psychische- of maatschappelijke begeleiding.

Wij willen benaderbaar zijn voor huurders en relaties. Achter deze website staat een team medewerkers voor u klaar voor het geval u meer wilt weten. Heeft u een woonwens of een goed idee voor samenwerking? Wij staan u graag te woord.

WoonCompas en Woonvisie onderzoeken fusie

De woningcorporaties WoonCompas uit Rotterdam en Woonvisie uit Ridderkerk hebben een intentieovereenkomst gesloten om een fusie te onderzoeken.

 

WoonCompas is een corporatie in Rotterdam met circa 1.000 woningen met een focus op senioren en bijzondere doelgroepen. Woonvisie bezit circa 9.200 woningen in de zuidrand van de stadsregio Rotterdam in de gemeenten Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht en heeft een breed perspectief. Beide corporaties werken in dezelfde regio en menen elkaar veel te kunnen bieden. Door de krachten te bundelen zou beter invulling kunnen worden gegeven aan meer passende, duurzame en betaalbare sociale huurwoningen. Elkaar helpen en versterken past ook in de landelijke trend waar corporaties elkaar opzoeken en kennis en investeringskracht delen. Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd.

 

Verantwoording

WoonCompas is een toegelaten instelling in het kader van de volkshuisvesting en is daarom gebonden aan criteria van intern en extern toezicht. Via onderstaande button vindt u meer informatie, zoals onze statuten en het jaarverslag.

Meer over verantwoording

Uitgebreide informatie

WoonCompas zet haar middelen in om goede woon- en leefruimte te creëren en te behouden. Via onderstaande button vindt u bij meer informatie over de ambitie, aandachtsgebieden en achtergronden.
 

Meer over WoonCompas


Verscherpt toezicht en herstelplan

Met ingang van 3 november 2015 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het toezicht op WoonCompas verscherpt. Naar aanleiding hiervan heeft WoonCompas een herstelplan opgesteld dat door de Aw op 10 maart 2016 is goedgekeurd.

WoonCompas volgt de komende jaren een koers gericht op financieel herstel, zonder ingrijpende maatregelen voor de huurders zoals extra huurverhogingen of bezuinigingen op onderhoud. In het herstelplan is opgenomen dat WoonCompas de komende jaren leningen aflost, investeert in de verduurzaming van woningen en een verzorgingshuis ombouwt tot woningen.

 

Maatschappelijk vastgoed

Naast seniorenhuisvesting, zet WoonCompas haar middelen in om goede woon- en leefruimte te creëren voor kwetsbare doelgroepen. Wij werken samen met Pameijer, Laurens, CVD, Stichting Ontmoeting, Stichting Corridor en nog vele andere maatschappelijke organisaties. Zo bieden wij huisvesting aan mensen die voor korte of langere tijd extra zorg of begeleiding nodig hebben.