Onderhouds-ABC

In deze trefwoordenlijst leest u voor welk onderhoud u WoonCompas kunt inschakelen en voor welke werkzaamheden u zelf verantwoordelijk bent. Alle werkzaamheden door of in opdracht van de huurder zijn voor rekening en risico van de huurder.

Hoe gebruikt u de trefwoordenlijst?

De trefwoordenlijst toont op alfabetische volgorde de meest voorkomende werkzaamheden. Bij de werkzaamheden hebben we met een letter aangegeven wie de kosten betaalt van onderhoud, reparatie en vervanging:

H         

betekent dat de kosten voor u, de huurder, zijn. U kunt de reparatie zelf uitvoeren of hiervoor een deskundig bedrijf inschakelen

S

betekent dat de kosten via de servicekosten worden verrekend

W

betekent dat de kosten voor WoonCompas zijn

Klik hier voor de trefwoordenlijst. Of ga direct naar een van de volgende secties:

trefwoorden A t/m C

trefwoorden D t/m G

trefwoorden H t/m L

trefwoorden M t/m R

trefwoorden S t/m T

trefwoorden U t/m Z

In de wooncomplexen die niet in eigendom zijn van WoonCompas kunnen er afwijkingen zijn in wie er verantwoordelijk is voor de werkzaamheden. Bewoners van Arcadia Parkflat, Den Vrijenban en De Lagenban, 't Hofje van Gerrit de Koker en de Koninginnetoren kunnen bij vragen contact opnemen met hun huismeester.