Onderhoud en reparaties

WoonCompas voert als eigenaar en verhuurder onderhoud uit aan uw woning en aan het woongebouw. U bent als huurder ook zelf verantwoordelijk voor het huurdersonderhoud en voor een aantal reparaties. Voor welke onderdelen u als huurder verantwoordelijk bent, vindt u in het onderhouds-ABC. Dit is een overzicht van de diverse onderhoudspunten en wie waar verantwoordelijk voor is. Afhankelijk van het complex waar u woont, kunnen er kleine verschillen zijn in het onderhouds-ABC.

De huismeester geeft over beide soorten onderhoud technische adviezen. Indien u daar zelf niet toe in staat bent kan hij u – wanneer daar voldoende tijd voor is – ook een handje helpen bij een aantal klusjes die vallen onder het huurdersonderhoud. Tevens voert hij kleinere onderhoudsklussen uit in de collectieve ruimten van het gebouw. Voor deze dienstverlening betaalt u via de servicekosten. Dit collectieve onderhoud vindt u eveneens terug in het overzicht in het onderhouds-ABC.

Werkwijze onderhoud en reparaties

Om de dienstverlening bij de afwikkeling van reparatieverzoeken te verbeteren vraagt WoonCompas om uw medewerking. Wij verzoeken u om werkopdrachten voortaan voor akkoord te tekenen als een reparatie naar tevredenheid is uitgevoerd.

Zo weten wij zeker dat de klacht goed is verholpen en krijgen wij een beter beeld van de kwaliteit van de dienstverlening van de door ons ingeschakelde bedrijven. De huismeester kan immers niet bij alle reparatiewerkzaamheden aanwezig zijn.

Het kan zijn dat van het werk slechts deels is afgerond. Bijvoorbeeld als een lekkage door een installateur is verholpen, maar het herstel van de opengebroken muur door een stukadoor nog moet worden uitgevoerd. U kunt de werkbon van de installateur in dat geval ondertekenen.

Het aftekenen vindt bij voorkeur plaats op de door WoonCompas opgestelde werkbon, maar is ook mogelijk op een werkbon van het uitvoerende bedrijf.

Wij zijn met onze onderhoudsbedrijven overeengekomen dat wij pas tot betaling van de factuur overgaan, als de ondertekende werkopdracht is bijgevoegd. Op deze wijze zorgen wij er voor dat de monteur u altijd om uw akkoord zal vragen.

De huismeester blijft de spoedige afwikkeling van uw reparatieverzoek bewaken, voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij hem terecht. Wij verwachten met deze maatregelen de dienstverlening van WoonCompas verder te verbeteren, wij streven naar 100% tevredenheid bij het afwikkelen van reparatieverzoeken.  

Onderhoud collectieve ruimten

Reparaties van onderdelen van de collectieve ruimten vallen onder de verantwoordelijkheid van WoonCompas. Wanneer u een storing of schade ziet kunt u contact opnemen met uw huismeester of bellen met ons algemene nummer (010) 741 00 40. Dat geldt ook voor storingen aan de lift of de collectieve verwarming.

De lift

Mocht u vast komen te zitten in een lift dan is er altijd een alarmvoorziening met een spreek-luisterverbinding met de onderhoudsdienst van de liftleverancier of met de receptie van het gebouw. Die zorgt ervoor dat er binnen een uur iemand te hulp komt. Terwijl u moet wachten kunt u altijd weer contact opnemen via het liftalarm.

Afval

De meeste woongebouwen hebben een containerruimte met rolcontainers. Deze containers zijn bestemd voor huisvuilzakken. Dus niet voor grof vuil, zoals restanten en verpakkingsmateriaal van een verhuizing of van inrichting van uw woning. Daarvoor kunt u de Roteb inschakelen via telefoonnummer 14 010. U dient de afspraak ongeveer twee weken van tevoren te maken. U kunt het grof vuil alleen op de afgesproken dag aanbieden en aan de straat plaatsen. Voor particulieren is het laten ophalen van grofvuil door de Roteb gratis.

Onderhoud aan uw woning

Een lekkende kraan of een kapotte wandcontactdoos zijn voorbeelden van kleine gebreken waarvoor u als huurder (volgens de wettelijke regelgeving en het huurcontract) zelf verantwoordelijk bent. Verderop in deze brochure vindt u het OnderhoudsABC. Dit is een uitgebreide lijst met onderhoudspunten, waarbij is aangegeven voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent. Als de huismeester tijd heeft dan kan hij hulp bieden. Hij kan u in elk geval adviseren.

Het is in het belang van ieders veiligheid dat reparaties vakkundig gebeuren. Voor sommige reparaties bent u verplicht om een erkende loodgieter of elektricien in te schakelen. Als u advies wilt over het uitvoeren van reparaties dan kunt u daarvoor de huismeester benaderen.

Tips voor het onderhouden van uw woning

Voorafgaand aan het Onderhouds-ABC geven wij u enkele algemene tips ten aanzien van het onderhoud van uw woning.

Verstopte afvoeren en riolering

Als uw afvoer slecht doorloopt, kan dat vaak makkelijk opgelost worden door het doucheputje of de sifon onder de gootsteen of wastafel schoon te maken. Alle sifons zijn afschroefbaar, waardoor ze gemakkelijk schoon te maken zijn. Als de verstopping verder in de afvoer zit, kan een ontstoppingszuur of het gebruik van een ontstoppingsveer de verstopping mogelijk verhelpen. Andere chemische ontstoppingsmiddelen die in de handel verkrijgbaar zijn kunnen agressief en milieu-onvriendelijk zijn. U mag geen aceton, ether of jodium door de afvoer gooien, omdat deze stoffen de leidingen en de riolering aantasten of tot ontploffing kunnen komen.

In sommige wooncentra betaalt u via de servicekosten een ontstoppingsbijdrage, die de kosten in de meeste gevallen dekt. Als de verstopping door uzelf is veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat u vet of textiel doorspoelt door het toilet), kan WoonCompas de kosten aan u doorberekenen.

Verstoppingen kunt u makkelijk voorkomen. Vet en zeepresten zijn de grootste veroorzakers van verstoppingen in de afvoeren. Een eenvoudig middel om de afvoeren van vet te ontdoen is door ze regelmatig (eens per drie maanden) door te spoelen met soda en heet water. Overbodig te vermelden dat grote voorwerpen, zoals celstofverband, theezakjes en ander niet oplosbaar afval in een vuilniszak thuis horen en niet mogen worden doorgespoeld, ook niet door het toilet.

Indien een afvoer langere tijd niet wordt gebruikt kan het water in de sifons, en met name in het doucheputje, verdampen. Het stankslot in de sifon werkt zonder water niet meer, waardoor rioolstank kan ontstaan. De oplossing is eenvoudig: weer wat water doorspoelen of wat sla- of olijfolie in de afvoer gieten.

Ventilatie

Op het dak zijn afzuigventilatoren geplaatst die de lucht uit uw woning afzuigen. Dit gaat via de ventilatieventielen die in het plafond zitten van bijvoorbeeld uw keuken, doucheruimte en toilet. Deze ventilatieventielen kunnen met een sopje worden gereinigd. Hiervoor kunt u de ventielen lostrekken.

Om te voorkomen dat het centrale afzuigsysteem wordt ontregeld, moet u er op te letten dat de opening van de afzuigmonden in uw woning bij het schoonmaken niet wordt gewijzigd. Anders verstoort dat de afzuiging in andere ruimten of andere woningen. Om dezelfde reden is een afzuigkap met motor niet toegestaan in uw keuken. U kunt wel een afzuigkap zonder motor aansluiten op het afzuigventiel in de keuken. Ook kunt u een afzuigkap gebruiken met koolstoffilter, die de lucht zuivert en niet hoeft te worden aangesloten op het centrale afzuigsysteem. Dit wordt een recirculatieafzuigkap genoemd.

Veranderingen aan de ventilatieventielen kunnen het ventilatiesysteem in uw woning, maar ook van uw buren, ernstig ontregelen. De mechanische ventilatie werkt pas optimaal als u ook goed gebruik maakt van de ventilatieroosters in de buitengevel. Zorg altijd dat er minimaal één rooster openstaat zodat verse luchttoevoer in de woning mogelijk is. De roosters mag u niet afplakken omdat dan de ventilatie in uw woning verstoord raakt.

Voldoende ventilatie voorkomt vochtproblemen in uw woning. Regelmatig de ramen even opzetten en ook ’s nachts zorgen voor voldoende frisse lucht is vaak voldoende.

Als de ramen aan de binnenzijde langdurig beslagen zijn, is er teveel vocht in huis. Dan kunnen zich vochtplekken of zelfs schimmelplekken voordoen op muren of kozijnen. U kunt het volgende doen:

  • Goed luchten: een of twee ramen of buitendeuren een half uurtje wijd open zetten. Luchten tijdens het koken helpt niet alleen tegen luchtjes op de gang, maar voert ook stoom af.
  • De roosters boven de ramen dienen open te staan, zodat er continu frisse lucht naar binnen kan. De woning wordt immers permanent afgezogen via de algemene afzuiging. Als u denkt dat de roosters verstopt zijn geraakt door stof en vuil, dan kunt u dat melden bij de huismeester.
  • Het kan zijn dat er toch een plek ontstaat achter een bank of een kast die tegen de muur staat. Doordat die muur minder verwarmd wordt, kan er condensvocht neerslaan. U lost het op door de bank of kast iets van de muur af te schuiven.  

Stoken

Verstandig stoken is goed voor uw portemonnee en voor het milieu. Als u wandradiatoren heeft, dan kunt u bij afwezigheid de thermostaat verlagen. Laat de temperatuur niet onder de 15 graden Celsius komen. Anders wordt uw huis te vochtig en het kost veel energie om het huis weer warm te stoken. Het warm stoken van woningen met vloerverwarming gaat veel trager dan wanneer er wandradiatoren aanwezig zijn. Daarom is het verstandig om bij vloerverwarming de temperatuur in de nacht slechts een of twee graden te verlagen.

Warmte-terugwin (WTW) unit

In sommige complexen (o.a. Nesselint) zijn de woningen voorzien van een WTW-unit. Dit ventilatiesysteem haalt warmte uit de afgevoerde lucht, hetgeen een energiebesparing oplevert. De WTW-unit is voorzien van filters, die vervangen of schoongemaakt moeten worden. U kunt bij uw huismeester terecht voor de aanschaf van nieuwe filters.

Hang- en sluitwerk

Hang- en sluitwerk heeft niet veel onderhoud nodig. Als onderdelen niet meer soepel bewegen kunt u de scharnieren en de sloten smeren met grafiet. Hiervoor zijn spuitbusjes verkrijgbaar bij de ijzerwarenhandel. Spuit nooit olie of siliconenspray in sloten. Deze trekken juist vuil en stof aan, waardoor de kwaal alleen maar erger wordt. Het badkamer- en toiletdeurslot kunnen, in geval van nood, aan de buitenzijde worden geopend met een schroevendraaier.