Mijn huur

Op deze pagina vindt u alles over huren zoals huur betalen, huurverhoging en overige zaken waar u als huurder mee te maken heeft. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Huurprijs en betalen

Elke maand betaalt u de huur voor uw woning. Wilt u weten waaruit uw huur bestaat, hoe u kunt betalen of hebt u andere vragen? Hieronder hebben we de meest voorkomende vragen beantwoord.

Hoe is mijn huurprijs samengesteld?

De huur bestaat uit de netto huur (of 'kale huur') de servicekosten en eventueel een voorschot op de stookkosten. De kale huur betaalt u voor de woning en voor de algemene ruimten. Servicekosten betaalt u voor de collectieve diensten die wij leveren in het gebouw, bijvoorbeeld voor de schoonmaak van de algemene ruimten, de diensten van de huismeester en het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. De kale huur opgeteld met de servicekosten en eventueel de stookkosten is de brutohuur die u maandelijks betaalt.

Hoe kan ik de huur betalen?

De huur moet op de eerste van de maand door ons zijn ontvangen. U kunt de huur op twee verschillende manieren betalen: via automatische incasso of handmatig.

Automatische huurbetaling

Wij schrijven de huur maandelijks automatisch van uw rekening. Zo heeft u geen omkijken meer naar uw huurbetaling.

Wilt u een automatische incasso aanvragen of uw IBAN wijzigen? Dan ontvangen wij graag uw (nieuwe) IBAN zodat wij een machtigingsformulier kunnen toesturen.

Service en contact

Handmatige huurbetaling

U kunt de huur maandelijks zelf overmaken of uw bank opdragen de huur automatisch over te boeken.

De huur moet uiterlijk op de 1e van de maand op onze rekening zijn bijgeschreven. Vergeet niet de bank tijdig te informeren als het huurbedrag verandert.

Bekijk onze rekeningnummers

Ik kan de huur niet betalen. Wat nu?

Wij raden u aan om betalingsproblemen of een dreigende huurachterstand direct met ons te bespreken. We zoeken dan samen met u naar een oplossing voor uw betaalprobleem.

Als u niet betaalt en u neemt geen contact met ons op bij het ontstaan van een huurachterstand, dan zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Wij hopen dat u het niet zover laat komen.

Service en contact

 

Hoe werkt huurverhoging?

Elk jaar wordt op 1 juli de huurprijs van uw woning aangepast. Voor alle woningen in de sociale sector stelt de overheid hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Eind april ontvangt u van ons een brief met uw nieuwe huurprijs per 1 juli. Als u het niet eens bent met de huurverhoging en u heeft een gegronde reden, dan kunt u bezwaar maken. Op de website van de Huurcommissie leest u hier meer over.

Voor huurverhoging van geliberaliseerde huurwoningen, tijdelijke huurovereenkomsten, bergingen en parkeerplaatsen gelden er uitzonderingsregels. In uw huurovereenkomst vindt u hierover meer informatie.

 

 

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Afhankelijk van uw inkomen en de huurprijs die u betaalt, kunt u huurtoeslag aanvragen.

Meer over huurtoeslag

Mijn huurovereenkomst

In uw huurovereenkomst vindt u onder meer de ingangsdatum van uw huur, de opzegtermijn, de huurprijs en huurverhogingsmogelijkheid. Wilt u hier meer over weten? Hieronder hebben we de meest voorkomende vragen beantwoord.

Ik ben huurovereenkomst kwijt. Wat nu?

U kunt bij ons een kopie van uw huurovereenkomst opvragen. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.

Service en contact

 

Hoe zeg ik mijn huur op?

U kunt de huur van uw woning opzeggen met het formulier huuropzegging of met een ondertekende huuropzeggingsbrief. Vergeet hierbij niet uw nieuwe adres-/contactgegevens te vermelden. U kunt (een scan van) het formulier of uw huuropzeggingsbrief sturen naar info@wooncompas.nl of naar WoonCompas, Postbus 85180, 3009 MD Rotterdam.

Meer over huur opzeggen

Waar vind ik de algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden van uw woning kunt u hier downloaden.

Algemene voorwaarden

WoonCompas beheert ook een woongebouwen voor Habion. Voor deze woningen gelden andere algemene voorwaarden. Bewoners van Arcadia, Parkflat, Den Vrijenban en De Lagenban vinden hieronder de algemene voorwaarden bij hun huurovereenkomst.

Algemene voorwaarden

 

Waar vind ik het huishoudelijk reglement?

Het huishoudelijk reglement verschilt per woongebouw. U kunt een exemplaar opvragen bij de huismeester.

Ik ga samenwonen, wat moet ik regelen?

Bent u getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder en heeft hij of zij dezelfde rechten en plichten als u. Wilt u dit aan ons doorgeven? Dan verwerken wij dit in ons systeem.

Medehuurderschap

Als u wilt dat uw partner medehuurder wordt, moet u kunnen aantonen dat u minimaal twee jaar een duurzame gezamenlijke huishouding voert. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen met een historisch uittreksel uit het bevolkingsregister. Bij overlijden behoudt de achterblijvende medecontractant het recht op de woning.

Inwoning

Als uw medebewoner bij u komt inwonen maar geen medehuurder wordt, dan maakt hij of zij geen aanspraak op de woning als u deze verlaat. Om uw medebewoner in te schrijven op uw adres heeft u een door ons ondertekende verhuurdersverklaring nodig. Wij helpen u hier graag verder mee.

Service en contact

Ik wil van woning ruilen, kan dat?

Of u van woning kunt ruilen is afhankelijk van het woongebouw en het type woning dat u nu huurt. Wij helpen u hier graag verder mee.

Service en contact

 

Uw woonomgeving

Wij vinden het belangrijk dat u in een prettige woonomgeving leeft. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u en uw medebewoners hier samen voor zorgen.

Ik wil graag meepraten. Kan dat?

Huurders van WoonCompas kunnen meepraten over zaken in hun woongebouw en over het beleid van WoonCompas. Lees meer over de bewonerscommissies en het Huurdersplatform.

Meer over huurdersparticipatie