Leefbaarheid

Prettig wonen

Om prettig te wonen is het belangrijk dat u zich veilig voelt in uw woning en in het gebouw. Als woningcorporatie kan WoonCompas daarvoor de nodige maatregelen treffen. Veel hangt echter af van wat u zelf doet. Wij hebben daarvoor diverse tips, binnenkort vindt u hier meer over op deze website.

Overlast

Ervaart u overlast van een van uw medebewoners? Ga dan altijd eerst zelf het gesprek met de overlastgever. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u de overlast bij ons melden door het inleveren van een overlastformulier. Deze kunt u aan uw huismeester vragen.