Huurdersinformatie maatschappelijk vastgoed

Contact met WoonCompas

Voor huurders van maatschappelijk vastgoed is de manager techniek, Brian Rodenburg, het eerste aanspreekpunt. Voor reparatieverzoeken of andere vragen kunt u contact met hem opnemen via telefoonnummer (010) 741 00 40. Hij is op de hoogte van de onderhoudsverdeling huurder - verhuurder. Dit kan per huurder anders zijn, afhankelijk van de huurovereenkomst.

Reparatieverzoeken

U kunt dringende reparatieverzoeken die voor rekening zijn van WoonCompas ook tijdens kantooruren telefonisch doorgeven via telefoonnummer (010) 741 00 40.

Voor spoedeisende reparatieverzoeken buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de storingsdienst van de firma Aertgeerts.