Huur opzeggen

Bij de beëindiging van uw huurovereenkomst moeten er diverse zaken geregeld worden. De woning moet leeg en schoon worden gemaakt voor volgende bewoners. Wellicht wilt u spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Hieronder leest u wat er moet gebeuren als u uw woning verlaat.

Opzegtermijn

De minimale opzegtermijn is één kalendermaand. Als u de huur eerder opzegt heeft u meer tijd voor bijvoorbeeld het maken van afspraken over overname van inventaris of voor herstelwerkzaamheden.

Huuropzegging

U kunt de huur van uw woning opzeggen per e-mail of per ondertekende huuropzeggingsbrief. Vergeet hierbij niet uw naam, huidige adres en uw nieuwe adres te vermelden. Na ontvangst van uw huuropzegging krijgt u van ons een schriftelijk bevestiging van de huuropzegging.

 


Overname

De nieuwe huurder van de woning zou spullen die u graag wilt achterlaten (zoals vloerbedekking, gordijnen, lampen of kasten) kunnen overnemen.

Meer over overname

Controle van de woning

Voor u de woning verlaat, voert de huismeester een voor- en eindinspectie uit waarin hij of zij aangeeft of er zaken zijn die u moet herstellen of aanpassen.

Meer over controle van de woning


Servicekosten

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten. De jaarlijkse afrekening daarvan kunt u uiterlijk 1 juli van het daarop volgende jaar verwachten. 

Stookkosten

Betaalt u maandelijks een voorschot op de stookkosten? Dan kunt u de afrekening daarvan in de tweede helft van het daarop volgende jaar verwachten.