Heemraadssingel 197

Het Opvanghuis biedt opvang en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische achtergrond die deze direct nodig hebben. Gedurende een periode van circa drie maanden wordt samen met de cliënt geprobeerd (her)opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een bestaan als dakloze te voorkomen of te beëindigen.
De opvang is in eerste instantie gericht op het creëren van een basis voor het bestaan voor de cliënt in de vorm van huisvesting en bijvoorbeeld inkomen. Daarnaast komen hun individuele problemen aan de orde en deze worden waar mogelijk aangepakt. Uitgangspunten hierbij zijn de door de bewoner zelf aangegeven doelen. Van de bewoner wordt verwacht dat deze zich, op basis van persoonlijke vermogens, inzet voor het bereiken van deze doelen.

Voor meer informatie, zie de website van Corridor.

Partner

logo Corridor MV

Meer weten?: 

Wilt u meer weten over het maatschappelijk vastgoed van WoonCompas? Neem dan contact op ons via 010 741 00 40.

Website partner: 
Locatie: 

Heemraadssingel 197

Delfshaven

Rotterdam

bekijk ligging