Disclaimer

De informatie op deze website wordt door WoonCompas met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de getoonde informatie verouderd of niet meer juist is. WoonCompas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website, noch voor onderbrekingen in het functioneren van deze website.

Evenmin kan WoonCompas aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van internetsites en/of internetbronnen waar op deze website naar verwezen wordt.

WoonCompas stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen en is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

WoonCompas verstrekt via deze website informatie over producten en diensten die door WoonCompas worden aangeboden. De contactformulieren en/of inschrijfformulieren op deze website kunnen in geen geval beschouwd worden als een overeenkomst.

Wijzigingen aan de website worden zonder voorafgaande melding doorgevoerd. Teksten en afbeeldingen op deze site mogen alleen worden overgenomen na schriftelijke toestemming van WoonCompas.