De Knoop Nesselande

Historie De Knoop

In 2001 is de brede school Nesselande gestart, een samenwerkingsverband van drie basisscholen (Het Spectrum, Passe-Partout en Het Tangram), woningcorporatie WoonCompas, Stichting Buurtwerk en Kinderopvang Bijdehand. De afgelopen jaren hebben deze partijen zich ingespannen om in de wijk Nesselande bij te dragen aan een prettig leer-, woon- en vrijetijdsklimaat. Binnen dit samenwerkingsverband hebben WoonCompas, Het Spectrum en Buurtwerk Alexander in 2005 Stichting De Knoop gevormd. Deze stichting heeft tot vorig jaar de exploitatie verzorgd van de gemeenschappelijke ruimtes in ‘De Knoop’.  

Waarom is de samenwerking in stichting De Knoop beëindigd?

Aan het beëindigen van de samenwerking ligt een aantal oorzaken ten grondslag, die voor iedere organisatie anders is.

Ten eerste draait De Knoop structureel verlies na het vertrek van Buurtwerk Alexander. Buurtwerk heeft vanuit subsidiemiddelen van de voormalig deelgemeente altijd een structurele bijdrage ontvangen om de ruimtes in de Knoop te huren. Na de eerste aankondiging in 2012 van de toenmalig deelgemeente heeft het bestuur de subsidie enkele jaren weten te verlengen maar deze is inmiddels definitief gestopt.
Overigens sluit het vertrek uit De Knoop aan bij de werkwijze van Buurtwerk, waarin zij alleen nog maar ruimtes huurt indien er een activiteit plaatsvindt en niet meer overal structureel ruimtes in gebruik heeft. Doordat De Kristal zich op loop afstand bevindt, is het structureel huren van een tweede locatie in Nesselande voor Buurtwerk niet noodzakelijk.

Ten tweede is voor bewoners van WoonCompas het gebruik van De Knoop in de loop der jaren veranderd. De bewonerscommissie heeft enkele jaren geleden een eigen ruimte binnen het pand gecreëerd om samen te komen. WoonCompas kan daarom niet langer bijdragen in de exploitatieverliezen van De Knoop. Daarbij speelt ook dat woningcorporaties zich in het kader van nieuwe regelgeving meer moeten richten op hun kerntaak. Het financieel ondersteunen van buurtcentra past daar niet in.

Tot slot is het voor Het Spectrum lastig om verder te gaan in de huidige constructie. Er zouden tekorten ontstaan wat zou betekenen dat onderwijsmiddelen oneigenlijk ingezet moeten worden. Overigens heeft de school na het ontbinden van Stichting De Knoop per 1 augustus 2015 nog wel getracht de verhuur voort te zetten, maar ziet zij dat nu niet langer zitten.  De school heeft daarom aangekondigd dat de verhuur van de gymzalen aan sportverenigingen en derden na de komende zomervakantie zal stoppen.

Bericht d.d. 11 april 2016

Meer weten?: 

Wilt u meer weten over het maatschappelijk vastgoed van WoonCompas? Neem dan contact op ons via 010 741 00 40.

Website partner: 
Locatie: 

Robert van 't Hoffstraat 10

Nesselande

Rotterdam

bekijk ligging