De huur opzeggen

Bij de beëindiging van een huurcontract moeten er diverse zaken geregeld worden. De woning moet weer in orde worden gemaakt voor volgende bewoners. U wilt wellicht inventaris aan de volgende bewoners aanbieden. En er moeten zaken worden afgerekend, zoals de servicekosten.

De huur opzeggen kan alleen schriftelijk

De huuropzegging moet schriftelijk gebeuren. Als er een medehuurder is, zoals uw partner, dan dient deze de huuropzegging ook te ondertekenen. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand. De beëindiging van het huurcontract is altijd per de laatste dag van de maand.

Voorbeeld:

Een opzegging die wij ontvangen tussen 1 juli en 31 juli, betekent dat op zijn vroegst per 31 augustus kan worden opgezegd. Ontvangen we deze opzegging op 1 augustus, dan is een opzegging op zijn vroegst per 30 september mogelijk.

Het is aan te bevelen om de huur eerder op te zeggen dan een maand tevoren. Dat geeft u bijvoorbeeld meer tijd voor het maken van afspraken over overname van inventaris of voor herstelwerkzaamheden.

Nieuwe contactgegevens

Bij huuropzegging ontvangen wij graag uw nieuwe adres en telefoonnummer. Dit is nodig om de laatste zaken af te kunnen handelen, zoals de afrekening van de servicekosten. In geval van overlijden van de bewoner, is het om dezelfde reden belangrijk dat wij het adres van de erfgenaam of zaakgelastigde ontvangen.

Als u erfgenaam of zaakgelastigde bent van de overleden huurder, verzoeken wij u de akte van overlijden samen met de huuropzegging naar ons op te sturen. Zonder deze documenten kunnen wij een verzoek tot huuropzegging niet in behandeling nemen. Wanneer de overleden huurder huurtoeslag ontving, dan wordt de toeslag na het overlijden per de eerste van de volgende maand stopgezet door de Belastingdienst. De erfgenaam is vanaf het overlijden verantwoordelijk voor de betaling van de volledige huur.