Controle van de woning

Voordat u de woning verlaat, komt de huismeester bij u langs voor inspecties.

Tijdens de voorinspectie bekijkt de huismeester of er zaken zijn die u moet herstellen of aanpassen voor het einde van de huurovereenkomst. Zowel u als de huismeester tekent voor de gemaakte afspraken.

Aan het eind van de maand waarin de u de woning verlaat, komt de huismeester bij u langs voor de eindinspectie. Deze controleert of de woning leeg en schoon is en of de afgesproken aanpassingen of reparaties zijn uitgevoerd. Als alles in orde is kunt u de sleutel inleveren. Als er nog zaken zijn die hersteld of verwijderd moeten worden, dan voert WoonCompas de resterende werkzaamheden uit op uw kosten. Zowel u als de huismeester tekent voor de gemaakte afspraken.