Contact met WoonCompas

De huismeester is uw eerste aanspreekpunt. Hij voert werkzaamheden uit voor WoonCompas en voor de bewoners van het gebouw. Via de servicekosten in uw huurprijs betaalt u voor de arbeidsuren die hij of zij beschikbaar is voor de bewoners.

De taken van de huismeester

Taken die de huismeester voor de huurders uitvoert:

 • Toezicht houden op de orde en netheid in het gebouw
 • Schoonhouden van de containerruimte
 • Controleren van de schoonmaak van algemene ruimten, glasbewassing en tuinonderhoud
 • Beheren en onderhouden van algemene ruimten, zoals het vervangen van lampen en uitvoeren van kleine reparaties aan de inventaris
 • Verrichten van kleine hand- en spandiensten aan bewoners (indien u hier zelf niet toe in staat bent), bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij of het vervangen van een kraanleertje
 • Beantwoorden van technische vragen van bewoners

Taken die de huismeester voor WoonCompas uitvoert:

 • Begeleiden van woningbezichtigingen door kandidaat-huurders
 • Controleren van gemeenschappelijke installaties, zoals de collectieve afzuiging en verwarming
 • Afhandelen of doorgeven van reparatieverzoeken die voor rekening zijn van WoonCompas (zo mogelijk repareert de huismeester de reparaties zelf)
 • Begeleiden van planmatig onderhoud
 • Uitvoeren van woningcontroles bij verhuizing

Contact met de huismeester

Via de brievenbus van de huismeester kunt u met hem of haar contact opnemen over bovenstaande onderwerpen. Ook kunt u contact opnemen met uw huismeester tijdens het spreekuur, of hem een email sturen via www.wooncompas.nl. In sommige gebouwen is de huismeester niet elke dag aanwezig of slechts een dagdeel aanwezig. De tijden van het spreekuur en wanneer uw huismeester aanwezig is, kunt u vinden op de mededelingenborden in de hal.

Reparatieverzoeken melden bij WoonCompas

U kunt dringende reparatieverzoeken die voor rekening zijn van WoonCompas ook tijdens kantooruren telefonisch doorgeven via telefoonnummer (010) 741 00 40.

Voor spoedeisende reparatieverzoeken buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de storingsdienst van de firma Aertgeerts.

De storingsdienst kunt u enkel voor spoedeisende reparatieverzoeken gebruiken, zoals:

- Gesprongen waterleidingen of ernstige lekkage met wateroverlast als gevolg
- Gaslekkage
- Ander calamiteiten waarbij gevaarlijke situaties ontstaan