Aanpassingen en overnames

Aanpassingen voor gehandicapten (ZAV)

Wanneer de gemeente betaald heeft voor aanpassingen van uw woning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (voorheen Wet Voorzieningen Gehandicapten), mogen deze niet worden verwijderd. De aanpassingen zijn, zoals dat heet, nagelvast en horen daardoor bij de woning. De gemeente gaat ervan uit dat WoonCompas de woning verhuurt aan iemand die deze aanpassingen ook nodig heeft.

Overname

Bij de voorinspectie komt ook de eventuele overname van inventaris door de volgende huurder aan de orde. Wij streven ernaar om u als vertrekkend huurder of zaakgelastigde in contact te brengen met de nieuwe huurder. U vult samen een overnameformulier in (een lijst van veranderingen en spullen die overgenomen worden) en u ondertekent deze beiden. Bij het overnemen van veranderingen neemt de nieuwe huurder tevens de afspraken over die de oude huurder hierover met WoonCompas heeft gemaakt. Als WoonCompas akkoord is met de over te nemen veranderingen aan de woning én als de nieuwe huurder het huurcontract heeft ondertekend, is de overname van de inventaris een feit.

Voor de overname van losse goederen hoeft WoonCompas geen toestemming te verlenen. Ze moeten echter wel vermeld staan op het overnameformulier, zodat WoonCompas bij de eindcontrole kan zien dat de nieuwe huurder instemt met het achterlaten van de losse goederen.